CCE nv

KMO-Portefeuille
  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

KMO-Portefeuille

alt

Met de KMO-Portefeuille introduceert de Vlaamse Overheid de opvolger van de
BEA-maatregel en de vroegere opleidings- en adviescheques. De steunmaatregel blijft
hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de huidige of toekomstige bedrijfsvoering bij KMO's.

KMO's kunnen met ingang van 1 januari 2009 jaarlijks aanspraak maken op nog meer
subsidies binnnen de volgende domeinen:

  Opleiding Advies
Onder-
nemen
Advies
Innoveren:
technologie
verkenning
Advies
internationa-
liseren
Strategisch
advies
Ondernemen
Steun%  50% 50% 75% 50% 50%
Steunplafond
per pijler
2.500 EUR 2.500 EUR 10.000 EUR 5.000 EUR 25.000 EUR
Max per
periode
15.000 EUR 25.000 EUR
Periode 1 kalenderjaar

 AANVRAAG SUBSIDIE :

Overeenkomst/inschrijving bij erkende dienstverlener
 
                                                     alt
Ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties
Onderneming doet subsidieaanvraag via de website
http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille
Dienstverlener bevestigt de aanvraag binnen de 30 kalenderdagen
                                                   alt
Onderneming ontvangt mail met vraag om eigen aandeel te storten
                                              
                                                  alt
Binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging van de dienstver-lener
Onderneming stort eigen bijdrage in de elektronische portefeuille door middel van storting aan sodexo
Vlaamse overheid vult de elektronische portefeuille aan
                                                 alt
Onderneming kan de erkende dienstverlener betalen met de elektronische portefeuille, via http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille


 
   
 
LISA
de optimale FINANCE & ERP software
Financieel
Geïntegreerd, volledig modulair, eigentijds & gebruiksvriendelijk boekhoudpakket.
mask