CCE nv

KMO-Portefeuille
 • Vergroot letter grootte
 • Standaard letter grootte
 • Verklein letter grootte

alt

Wat is KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel gericht naar zelfstandigen, de vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt subsidies waarmee ondernemerschapsbevorderende diensten betaald kunnen worden, zoals opleidingen en advies bij Claerhout Computer Engineering.

Welke subsidies krijg ik op opleidingen?

Voor een opleiding bij Claerhout Computer Engineering betaalt de Vlaamse overheid tot 30% van de in aanmerking komende kosten voor kleine ondernemingen en tot 20% voor grote ondernemingen. Kleine ondernemingen tellen maximaal 50 werknemers en hebben een maximale omzet van €10.000.000, middelgrote ondernemingen tellen maximaal 250 werknemers en hebben een maximale omzet van €50.000.000.

Het maximale steunplafond bedraagt €7.500 voor zowel kleine ondernemingen als voor middelgrote ondernemingen. Het minimumprojectbedrag bedraagt voor opleiding €100 en voor advies €500. Een project kan 1 of meerdere opleidingen en/of cursisten omvatten en u kan meerdere projecten per jaar indienen. De BTW kan u met deze subsidie niet betalen.

Komt mijn onderneming  in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie via de KMO-portefeuille, dient u aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Uw vestiging ligt in het Vlaamse Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in uw bedrijf' aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vijf keer ja? U komt in aanmerking voor de subsidie.

Steun van de kmo-portefeuille voor uw opleiding?

Hou dan rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal €100 - exclusief BTW, inclusief verplaatsingskosten van de docent.
 • Bij elke les tekenen de deelnemers de aanwezigheidslijst.
 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag. 
 • U doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot 14 dagen na de start van de opleiding.
 • Na de opleiding krijgen de deelnemers een gepersonaliseerd vormingsattest van CCE.
 • De voorwaarden vindt u ook op www.vlaio.be

Steun van de kmo-portefeuille voor advies?

Hou dan rekening met volgende voorwaarden:

 • Advies heeft als doel uw onderneming vooruithelpen. Twee types van advies komen in aanmerking van voor een subsidie:
 1. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
 2. Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.
 • Het advies verstrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat uw bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal €500, exclusief BTW.
 • U sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na uw steunaanvraag.
 • U vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal 14 dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijgt u een gepersonaliseerd adviesrapport van CCE.

Welk advies komt niet in aanmerking? Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies uw onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over uw gewone bedrijfsuitgaven of wettelijke verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

U sluit een overeenkomst voor advies of opleiding af bij CCE. U hebt na de start van de opleiding maximum 14 dagen de tijd om dit project via de website te vragen. Dit staat uitvoerig uitgelegd op de website KMO-portefeuille (www.vlaio.be), 'Aanvraagprocedure'.

Als titel voor het project, vult u de titel van de opleiding of het advies in. In uw aanvraag zult u het erkenningsnummer van de dienstverlener (Claerhout Computer Engineering) moeten invullen.

Voor opleidingen bij CCE is dit: DV.O107174 (opgelet, dit de letter 'O' gevolgd door de cijfers 107174). Voor advies bij CCE is dit: DV.A103240.

U krijgt meteen de stortingsgegevens na uw aanvraag. U hebt maximum 30 dagen tijd na deze bevestiging om uw project te financieren, zodat de portefeuille actief wordt. De Vlaamse overheid voegt het subsidiebedrag toe aan uw portefeuille in verhouding met het gestorte bedrag. U betaalt de factuur van de dienstverlener (CCE) via uw virtuele portefeuille. Gelieve hierbij het factuurnummer te vermelden.

Vermeldt uw factuur een BTW-bedrag? Dat bedrag kan u niet via de ondernemersportefeuille betalen, maar wel rechtstreeks per overschrijving aan CCE.

Opgelet: gelieve niet te wachten op uw factuur om de subsidie aan te vragen.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op www.vlaio.be. Vragen kunt u ook steeds richten aan ons Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of per telefoon 09/362.36.93.                                     
                                                 


                                                

 

 

 

 
LISA
de optimale FINANCE & ERP software
Financieel
Geïntegreerd, volledig modulair, eigentijds & gebruiksvriendelijk boekhoudpakket.
mask