CCE nv

Inleiding Lisa Aankoop
  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Inleiding Lisa Aankoop

alt

alt

Via "Lisa Aankoop" worden alle aankooptransacties van een bedrijf optimaal en efficiënt verwerkt. Voor de aankoper is het van cruciaal belang dat hij steeds over de juiste informatie beschikt van de verschillende leveranciers. Lisa Aankoop laat toe om voor één bepaald artikel de diverse leveranciers op te vragen met een volledige leveranciersevaluatie. Dit heeft als voordeel dat de goederen steeds door de beste partij (lees beste condities) worden geleverd. Per leverancier beschikt de aankoper over alle mogelijke informatie zoals contactpersonen, toegestane kortingen voor een groep artikelen of per artikel individueel, leveringsvoorwaarden, betalingscondities, … Deze leveranciersinformatie is tevens van belang bij het aanvragen van offertes en het plaatsen van bestellingen. De aankopers kunnen offertes aanvragen bij diverse potentiële leveranciers en die later bij de ingave van de aankopen gebruiken om automatisch bestelbons te genereren. De antwoorden op de offertes worden uiteraard bewaard en kunnen op gelijk welk tijdstip geconsulteerd worden.

Op gebruikersniveau kan bij de implementatie perfect worden bepaald wie toelating heeft voor goedkeuring van de bestelbon, het maximum bedrag dat individueel mag aangekocht worden, wie toelating heeft om aankopen te verrichten voor investeringen, wie voor welke afdelingen mag bestellen en welke andere bestellingen van gebruikers kunnen geconsulteerd worden, … Security is heel belangrijk om de informatiestroom zo direct mogelijk te laten verlopen zonder overlappingen tussen de afdelingen.
 

Lisa Aankoop is volledig geïntegrerd met Lisa Financieel. Dit heeft als voordeel dat de aankoopfactuur automatisch in de boekhouding geboekt wordt, uiteraard na controle van de aankoopfactuur door vergelijking van de gegevens van het aankooporder en de gegevens van de binnenkomende goederen.

Per project of investering kan men de bestelbons exact opvolgen met daaraan gelinkt de reeds gefactureerde goederen. Samen met het voorgestelde budget kan de aankoper het project op de voet volgen en bijsturen waar nodig.

Het aankooppakket staat in nauw contact met de voorraad, de aankopers moeten ten allen tijde kunnen checken welke goederen zich onder de minimum- of maximumvoorraad bevinden. Bovendien zal LISA bestelvoorstellen genereren als bepaalde goederen de grens van de minimumstock of bufferstock hebben bereikt. De gegevens van de voorraad en de aankopen kunnen automatisch in de kostprijsberekening geïntegreerd worden en alle voorraadfluctuaties kunnen nauwkeurig opgevolgd worden om zo tot een minimale voorraadkost te komen en een vlotte productdoorstroming te garanderen. In de stockopvolging kan men bijvoorbeeld voor een bepaalde periode een lijst genereren "nog te ontvangen facturen". Zo kunnen de gebruikers in Lisa Financieel rekening houden met de voorraadschommelingen bij eventuele maandafsluitingen.

Op de pagina "Modules" vindt u een overzicht van de verschillende onderdelen van het aankooppakket.

 
LISA
de optimale FINANCE & ERP software
Financieel
Geïntegreerd, volledig modulair, eigentijds & gebruiksvriendelijk boekhoudpakket.
mask
onze
partners