CCE nv

Inleiding Lisa Voorraad
  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte

Inleiding Lisa Voorraad

alt

alt

Voorraadbeheer en supply chain management wordt steeds belangrijker in het huidige economische klimaat. Voorraadoverschotten kosten handenvol geld en voorraadtekorten kunnen zware gevolgen hebben, denken we maar aan contractuele verplichtingen die niet kunnen nageleefd worden of simpelweg de productie die niet continue kan draaien.

CCE heeft haar expertise in voorraadbeheer voornamelijk in de voedingssector opgebouwd. In deze sector zijn EAN 128 en de BRC (British Retail Consortium)-norm al jaren dagelijkse kost, maar ook andere sectoren moeten nu bewijzen dat ze hun producten op de voet kunnen volgen, en niet alleen om veiligheidsredenen. Langzamerhand groeit het bewustzijn dat tracking en tracing ook economische voordelen kan opleveren. Deze trend impliceert natuurlijk dat CCE zijn kennis in dit vakgebied kan overdragen naar andere sectoren. Een eenvoudig voorbeeld is de feature “dubbele eenheden”. Bedrijven kopen bijvoorbeeld aan in kg maar verkopen in stuks, waarbij deze eenheden tweeledig in de voorraad moeten bijgehouden worden. Een bijkomende moeilijkheidsfactor in de voedingsindustrie is de uiterste verbruiksdatum (UVD) die naar voorraadbeheer toe veel complexer is dan in een gewone productieomgeving. Binnen deze sector is er geen ruimte voor te late of onjuiste leveringen, voorraadbeheer is een zeer cruciale factor waar CCE met Lisa over een pasklare oplossing beschikt.

Binnen de voedingssector geldt vanaf 1 januari 2005 een nieuwe wetgeving waarbij elk bedrijf in de food-sector over traceability zal moeten beschikken. U leest het goed, niet alleen fabrikanten maar ook distributeurs, ... vallen onder deze wetgeving. Als gevolg van de dioxinecrises en de PCB-crisis heeft de overheid haar maatregelen genomen. Vanaf 2005 moet elk food-bedrijf binnen de 4 uur de volledige flow van haar producten kunnen traceren. Lot & traceability is een problematiek die doorheen alle processen van het bedrijf loopt en bijgevolg door een software-systeem dient opgevolgd te worden. CCE beschikt met Lisa over een verticaal food-ERP pakket waar lot en traceability volledig in verweven zit.

Indien u meer info wenst over deze nieuwe wetgeving kan u terecht op volgende sites:
 

U merkt dat CCE aan de strengste markteisen voldoet inzake voorraadbeheer. Wij beperken ons echter niet tot de voedingsindustrie, integendeel, wij gebruiken onze know-how om ook bedrijven uit andere sectoren zoals de meubelindustrie, distributiesector, non-ferro, … rendabeler en vooral efficiënter met voorraden te laten omgaan.

 

 
LISA
de optimale FINANCE & ERP software
Financieel
Geïntegreerd, volledig modulair, eigentijds & gebruiksvriendelijk boekhoudpakket.
mask
onze
partners